Who's Online

We have 2 guests online

Login FormStat Counter

 

Advertisement

advert

 

3D_Stages 

Drama

Production

Year

 

Is-Salib tal-Fidda

1991

Hasan il-Malti

1992

Inez u Emilja

1992

Angli tan-Niket

1993

Ghatini l-Ghajnuna

1993

Rebekka

1993

Ic-Ckejkna Tallaba

1994

L-Gharusa tal-Mosta

1994

Il-Konfoffa

1995

Ragel bil-Ghaqal

1996

Bint is-Sajjied

1997

Zmien l-Ispanjoli

1997

Il-Passjoni ta' Kristu

1998

L-Iljun tad-Deheb

1998

Luqa Briffa

1998

Ic-Centurjun

1999

Inkwiet bin-Nemex F'Wiccu

1999

Il-Veronica

2000

Il-Qalbiena tal-Muntanja

2000

It-Tieg tas-Sinjura Zez

2000

Marija ta' Magdala

2001

Mose'

2001

Dun Gorg Preca

2002

Sansun

2003

Ix-Xbejba ta' L-Irdum

2003

Marcellino Hobz u Nbid

2003

Barabbas

2004

Aladdin

2004

Guzeppi

2005

Hasan il-Malti

2005

Ben Hur

2006

L-Ilsiera

2006

Is-Sultan u L-Kaptan

2006

Is-Salib tal-Fidda

2007

Inez (L-Assedju t'Ghawdex)

2007

It-Tieg ta' Karmena Abdilla

2008

L-Ingassa

2008

Irbahtli

2009

Paulus

2009

L-Ingassa 2 "Realta' Imtappna"

2009

Il-Libsa ta' Kristu

2010

Cella 86

2010

L-Iben ta' Hadd

2011

Hotel Xewkija

2011

L-Gharajjes Imwieghda

2012

Ix-Xabla tal-Fidda

2012

Irjieh Siekta

2013

Next Production

 

No Productions

at the moment

Media

Ghaqda Drammatika Xewkija Page

 

Teatru Govanni Channel

Crew

Website Design and Development

Luke Galea

 

Information gathered by

Joseph Grima

Vanessa Attard

Charles Borg

 

Photography & Videos

Charles Borg

Luke Galea

 

News/Articles Publishers

Charles Borg

Joseph Grima

Luke Galea

Social Widget